Akcia Deň Zeme 2014 sa uskutočnila 11.4.2014 a 12.4.2014

16.04.2014 21:43

Naša obec sa opäť, už po siedmy raz, zúčastnila environmentálnej akcie organizovanej Mikroregiónom Rimava a Rimavica, s názvom: Deň Zeme. Začiatok akcie bol u nás stanovený na piatok 11.4.2014 o 9:00 hod. Dobrovoľníci všetkých vekových kategórií z radov našich občanov sa po zapísaní do prezenčnej listiny a po obdržaní rukavíc a vriec na odpad, pustili do čistenia okolia obce, ktoré trvalo až do poludnia. Na druhý deň, v sobotu 12.4.2014 sa odpad vyložil na nákladné auto a po príchode autobusu sa naši dobrovoľníci vybrali na guláš do Kocihy, pri ktorom sa stretli s ostatnými občanmi, z ďalších obcí mikroregiónu Rimava a Rimavica, zapojenými do Dňa Zeme. Všetci zúčastnení z  Kružna, dostali od obce ako odmenu za ich ochotu finančný kredit do baru Kružinu.

                                                                        DISKUSIA: