Deň úcty k starším

19.12.2013 19:43

Na seniorov sa v našej obci nezabudlo ani tento rok. Uctili sme si ich v sobotu, 30.11.2013 na posedení – Deň úcty k starším. Podujatie sa konalo za vysokej účasti pozvaných, v kultúrnom dome Kružno od 14:00. Začiatok patril príhovoru starostu obce, po ktorom nasledovalo obdarovanie tohtoročných jubilantov z radov dôchodcov. Po podávaní chutnej večere, na scénu nastúpil súbor Haličan s ich predstavením Páráračky, v ktorom nechýbala ľudová hudba, vidiecke tradície, spev a tanec, slovenské kroje, zvuk heligóniek, basy a huslí. V príjemnej atmosfére si každý mohol zaspomínať na krásne chvíle mladosti a na zážitky prežité s rodinou, známymi či priateľmi. Niektorí zo seniorov si aj zaspievali a zatancovali.

Aj tento rok potvrdil, že Deň úcty k starším je milou, potrebnou a obľúbenou akciou, z ktorej sa postupom času v našej obci stala tradícia.