Dotazník pre prípravu Programu hospodárskeho a sociálneho rozvoja Mikroregiónu Rimava a Rimavica na roky 2015–2022

02.07.2015 15:38

Vážení občania. Mikroregión Rimava a Rimavica, ktorého členom je aj naša obec, vás prosí o pomoc pri príprave Programu hospodárskeho a sociálneho rozvoja Mikroregiónu Rimava a Rimavica na roky 2015–2022, ktorý bude vyjadrením ekonomických a sociálnych záujmov obyvateľov obcí Mikroregiónu Rimava a Rimavica. Dotazník k spomínanej problematike nájdete na adrese: docs.google.com/forms/d/1oMFMe79M7IIwam3EYkP5ZPpFA1caid8nYsi07IVJmP8/viewform.