Už aj Kružno má svoju knižnicu vo vtáčej búdke

26.06.2014 16:20

V našej obci bola zriadená verejná miniknižnica vo vtáčej búdke. Jedná sa o výsledok projektu Vladimíry Porubiakovej, realizovaného cez Národný projekt KomPrax, ktorý je zameraný na podporu kvality práce s mládežou prostredníctvom neformálneho vzdelávania. KomPrax umožňuje mladým aktívnym ľuďom prevziať zodpovednosť za svoje prostredie a zorganizovaním malého projektu ho pozitívne ovplyvniť, zmeniť k lepšiemu. Na realizáciu projektu získava každý zapojený finančný príspevok do výšky 200 €.

Vtáčia búdka zaplnená knižkami rôzneho žánru je umiestnená v strede obce, upevnená o zábradlie okrasnej striešky. Každý záujemca si môže kedykoľvek zadarmo vypožičať knižku podľa vlastného výberu. Podmienkou je, aby ju nepoškodenú vrátil, prípadne si ju ponechal a vymenil za inú/iné.

Vo svete podobné projekty fungujú už niekoľko rokov. Na Slovensku sa prvé knižnice vo vtáčích búdkach začali objavovať približne pred rokom. Ich počet od vtedy neustále rastie.

Pripomeňme, že v Kružne sa knižnica nachádzala aj v minulosti. Konkrétne v niekdajšej škole. Jednalo sa o klasickú knižnicu s 90 zväzkami kníh v drevenej skrinke, ktoré darovala školská Matica Slovenskej ligy v Bratislave. Neskôr nanešťastie táto knižnica zanikla a knihy (?časť kníh) z nej boli presunuté do Knižnice Mateja Hrebendu v Rimavskej Sobote.


                                   

                                                                    Nápis na knižnej búdke

 

                                                                            DISKUSIA: