Komunálne voľby 2014: Zoznam kandidátov na starostu a poslancov obecného zastupiteľstva v obci Kružno

30.10.2014 19:46

Vyhlásenie kandidatúry pre voľbu starostu v Kružne

15. novembra 2014

Miestna volebná komisia v Kružne podľa §23 zákona SNR č. 346/1990 Zb. o voľbách do orgánov samosprávy obcí v znení neskorších predpisov vyhlasuje, 

že pre voľby starostu obce zaregistrovala týchto kandidátov:

  1. Pavel Černák, 47 ročný, projektant, Kružno 51                                                                   SMER-SD

         

         V Kružne, 26.9.2014

                                                                                                   Marcela Gondášová – predseda volebnej komisie              

Vyhlásenie kandidatúry starosta 2014.doc

 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Vyhlásenie kandidatúry pre voľby poslancov Obecného zastupiteľstva v Kružne

15. novembra 2014

Miestna volebná komisia v Kružne podľa §18 zákona SNR č. 346/1990 Zb. o voľbách do orgánov samosprávy obcí v znení neskorších predpisov vyhlasuje, že pre voľby poslancov obecného zastupiteľstva zaregistrovala týchto kandidátov:

  1. Rastislav Gondáš, 23 ročný, študent, Kružno 47                                                                 SMER-SD
  1. Ivana Kováčová, Mgr., 25 ročná, nezamestnaná, Kružno 93                                                 SMER-SD
  1. Jozef Morong, Bc., 48 ročný, majster ov, Kružno 42                                                               SaS
  1. Milan Morong, 46 ročný, podnikateľ, Kružno 113                                                                    SMER-SD
  1. Marcela Patríková, 41 ročná, opatrovateľka, Kružno 65                                                         SMER-SD

        

         V Kružne, 26.9.2014

                                                                                      Marcela Gondášová – predseda volebnej komisie

 Vyhlásenie kandidatúry poslanci 2014.doc