Konal sa obecný výlet do Čachtíc a Beckova

25.07.2014 18:42

Predposlednú júlovú sobotu, 19.7.2014, sa uskutočnil tohtoročný obecný výlet. Cestovalo sa na severozápadné Slovensko, konkrétne do obcí Čachtice a Beckov. Naši občania si najprv prezreli nedávno zrekonštruovanú zrúcaninu Čachtického hradu, ktorý svojho času „preslávila“ grófka Alžbeta Bátoriová. Po prehliadke bola možnosť zvoliť si voľný program, alebo návštevu múzea v Draškovičovskom kaštieli a múzea v podzemí. Múzeum v kaštieli bolo zamerané na dejiny Čachtíc, jeho druhá časť bola venovaná literárnemu spolku Tatrín. Práve na fare v Čachticiach sa totiž konalo štvrté zasadnutie tohto jedného z najznámejších slovenských spolkov, ktorého úlohou bolo všestranne podporovať a zveľaďovať kultúrny život a vzdelanosť na Slovensku. Popredné osobnosti slovenského národného hnutia, vtedajších čias, (prítomných bolo 61 osôb, medzi inými aj Ľudovít Štúr, Michal Miloslav Hodža, či Jozef Miloslav Hurban) sa tu dohodli na pravopise slovenčiny, uzniesli sa slovenčinu povýšiť na spisovnú reč a prijali zásady, ako písať. V múzeu podzemia si občania mali možnosť najprv pozrieť film o hĺbení Čachtickej jaskyne, potom prezrieť expozíciu a následne nahliadnuť do samotnej podzemnej chodby, ktorá niekedy viedla až na hrad (možno aj ďalej). V Čachticiach sa pritom nachádza viacero podzemných chodieb, každá z nich slúžila na iné účely a bola vybudovaná v inej dobe. Po 14:00 hod. sa všetci (47 občanov našej obce), presunuli zájazdovým autobusom do Beckova, kde absolvovali návštevu Beckovského hradu a zúčastnili sa beckovských slávností, ktoré prebiehali aj na hrade, aj mimo neho, kde sa konal tradičný jarmok, vystúpenia šermiarskych skupín, či súčasných slovenských a českých hudobných interpretov (BANJO BAND Ivana Mládka, Zuzana Smatanová, Gladiátor,...). Po 21:00 hod. sa program tohtoročného obecného výletu skončil. Autobus s výletníkmi dorazil do obce Kružno v neskorých nočných hodinách (cca 1:30).

  

                                                                            DISKUSIA: