Medzinárodná online konferencia: „Globálna kríza. Čas pravdy”

02.12.2021 17:52

Medzinárodná online konferencia: „Globálna kríza. Čas pravdy” je rozsiahle podujatie,

organizované dobrovoľníkmi zo 180 krajín.

 

Vysielanie sa uskutoční na tisícoch mediálnych kanáloch a platformách po celom svete.

Cieľom konferencie je čestne a pravdivo informovať ľudstvo o rozsahu klimatickej a

environmentálnej krízy, blížiacich sa hrozbách a skutočnom východisku.

 

Kľúčové témy konferencie:

- Aká je skutočná klimatická situácia na planéte? 

- Prečo svetové médiá mlčia o rozsahu hrozieb?

- Prečo sa napriek medzinárodným dohovorom a dohodám, ktorých oficiálnym cieľom je 

obmedziť klimatické zmeny, klíma naďalej rýchlo mení?

- Čo je skutočnou príčinou globálnej zmeny klímy?

- Od akých rizík a globálnych hrozieb sa odvádza pozornosť ľudí?

- Aké sú ekologické dôsledky nepremysleného spotrebiteľského konania ľudí?

- Prečo je možné stabilizovať ekologickú rovnováhu našej planéty len v Tvorivej

spoločnosti?

- Prečo je Tvorivá spoločnosť jediným východiskom v preddverí planetárnych katakliziem?

 

Dňa 24. júla 2021 sa uskutočnila predošlá medzinárodná online konferencia „Globálna kríza.

Týka sa to už každého“ so simultánnym tlmočením do 72 jazykov.

https://youtu.be/B9RiicTdJsM

 

Od predošlej konferencie pozorujeme ako sa zrýchľuje progresia klimatických zmien. Denne

sú registrované nezvratné zmeny na planéte. Prečo sa zamlčuje pravda o skutočnom stave

našej planéty? Prečo sa zamlčuje pravda o skutočnej príčine zmeny klímy? Hľadáme príčinu

zhoršujúcich sa problémov? Vidíme skutočné príčiny prebiehajúcich udalostí?

 

Konferencie sa zúčastnia osobnosti verejného života, výskumníci, vedci a odborníci z

rôznych oblastí a podelia sa o svoje názory na príčiny zhoršujúcej sa klimatickej a

environmentálnej krízy.

 

Snažíme sa upozorniť ľudstvo na skutočné problémy, aby sme mohli spoločne zastaviť

hroziacu katastrofu. Žiadne hranice, žiadne múry nezastavia zmenu klímy. Katastrofu

planetárneho rozsahu môže zastaviť len vybudovanie Tvorivej spoločnosti. Tvorivá

spoločnosť je našou jedinou šancou na prežitie. Každý musí počuť poplašné zvonenie pred

blížiacim sa ohrozením ľudstva. Každý musí uvidieť nevyvrátiteľné fakty a dôkazy o

blížiacich sa katastrofách. Nastal čas Pravdy!

 

Na tejto konferencii očakávame každého človeka, ktorý nie je ľahostajný k svojmu osudu, k

osudu svojich detí, svojich blízkych, k osudu celého ľudstva! Dnes neexistuje nič dôležitejšie

než informácie o tom, ako má naše ľudstvo prežiť a ako zachrániť našu planétu. Nesmieme

sa báť špiny, musíme ju odhaľovať. Pravda očisťuje. Pravda zjednocuje! Pravda dáva šancu

na život!

 

Pridajte sa 4. decembra k online konferencii „GLOBÁLNA KRÍZA. ČAS PRAVDY”. Teraz

záleží na každom, ako rýchlo sa ľudia dozvedia Pravdu a zjednotia sa. Budúcnosť ľudstva je

vo Vašich rukách! https://youtu.be/8DIt2jqXo4A

 

Viac informácií na www.tvorivaspolocnost.sk