Nová akcia

18.01.2011 17:29

Toto je popis ukážkovej akcie. Môžete ju ľubovoľne editovať, prípadne odstrániť.