Nová vianočná výzdoba

10.01.2018 13:14

Obec Kružno investovala do novej vianočnej výzdoby. Existujúcu výzdobu, ktorú doteraz tvoril laserový projektor namierený na kostol, svetelné reťaze na budove obecného úradu, kultúrneho domu a na smreku, vo sviatočnom čase plniacom úlohu vianočného stromčeku, rastúcom na nádvorí kultúrneho domu, doplnili nové svetelné reťaze osadené na listnaté stromy v centre obce, konkrétne na orech nachádzajúci sa pred cestou na obecný úrad a brezu, ktorá rastie pri okrasnom monumente tvorenom z torza niekdajšej prírodnej dominanty obce - spadnutého starého duba cerového, v blízkosti domčeku na figúrky a hracej plochy pre hru Kružno, neďaleko kostola. Okrem nových svetelných reťazí pribudli do výzdoby, ktorej úlohou je dotvárať vianočnú atmosféru všetkým občanom obce, aj ozdobné svietiace hviezdy, ktoré boli inštalované na budovu Materskej škôlky a na zadnú stranu kostola, ako aj umelý vianočný stromček, svietiaci pred vchodom do kultúrneho domu.