Novopridaná cyklotrasa

18.05.2018 13:25

Do bohatej ponuky cyklotrás, ktoré ponúka obec Kružno, bola pridaná ďalšia. Jedná sa o neznačenú cyklotrasu do obce Veľké Teriakovce, ktorú je možné absolvovať dvoma variantmi. Trasa vedie cez Grošovku (miestna časť Kružna). Tu pokračuje poľnou cestou buď prvou odbočkou vpravo z miestnej komunikácie alebo druhou odbočkou vpravo (oproti tabúľ s cyklistickým značením - pre značené cyklotrasy). Na výraznom rázcestí neďaleko Krásnej (miestna časť Veľkých Teriakoviec) sa napája na štrkovú cestu, z ktorej po približne 1,5 km ďalej vedie pr odbočkou vpravo k Evangelikánskemu kostolu vo Veľkých Teriakovciach a končí v obci Veľké Teriakovce, v blízkosti autobusovej zastávky a obchodu s potravinami.

 

Detaily cyklotrasy

Kružno - Veľké Teriakovce (bez značenia)

Žltý variant (bez značenia)

Vzdialenosť: 6,4 km

Terén: Asfalt: 2,0 km

            Štrk: 1,7 km   

            Poľné cesty: 2,7 km

Čierny variant (bez značenia)

Vzdialenosť: 5,8 km

Terén: Asfalt: 1,4 km

           Štrk: 1,7 km

           Poľné cesty: 2,7 km

Spolu s pridaním novej cyklotrasy došlo aj ku grafickej úprave v online mapách ostatných cyklotrás obce Kružno. 

Všetky cyklotrasy sa nachádzajú v rubrike: Cykloturistika