Obecný kamerový systém

11.06.2021 13:11

V našej obci sa za pomoci dotácie z Ministerstva vnútra SR podarilo zriadiť obecný kamerový systém. Táto technológia nám všetkým pomôže chrániť naše spoločné, či súkromné majetky pred kriminalitou rôzneho druhu. Taktiež nám pomôže chrániť bezpečnosť, či zdravie občanov, ako aj  životné prostredie pred nelegálnym ukladaním odpadov. Obecný kamerový systém sa týmto stáva nahraditeľným pomocníkom pri prevencii kriminality.

Ďakujeme všetkým zúčastneným!

 

Projekt bol finančne podporený Radou vlády Slovenskej republiky pre prevenciu kriminality.