Obecný výlet 2019

13.09.2019 12:08

V sobotu, 10. augusta 2019, sa konal tohtoročný obecný výlet. Cieľom výletu bolo tentokrát Česko. Účastníci si najskôr prezreli areál lednického zámku a neskôr aj samotný zámok. Nasledoval voľný program, ktorý každý využil podľa svojho uváženia. Bola tu možnosť návštevy ďalších prehliadkových okruhov na zámku, návšteva neďalekého minaretu, či prehliadka pieskových sôch. Potom sa občania presunuli do Valtíc, kde ich čakala návšteva tamojších vínnych pivníc, spojená s ochutnávkou valtického vína. Mnohí neskôr využili aj možnosť prehliadky areálu valtického zámku. Týmto bol obecný výlet ukončený.