Obecný výlet do obce Viničky a Sarospataku sa uskutočnil 10.8.2013

11.08.2013 17:27

Dňa 10.8.2013 (sobota) sa 37 občanov našej obce pobralo na autobusový zájazd – tzv. obecný výlet, organizovaný obcou Kružno. Tradičného výletu sa opäť zúčastnili všetky vekové kategórie, od detí, až po ľudí v dôchodkovom veku. Odchod bol naplánovaný o 6:00 ráno, od kultúrneho domu. Po približne tri a pol hodinovej ceste, autobus zaparkoval v obci Viničky. Nasledovala výletná plavba loďou po rieke Bodrog. Väčšina občanov počas jeden a pol hodinovej jazdy sedelo v kajute, zvyšná časť posádky vyšla na palubu, odkiaľ bol najlepší výhľad na okolie. Konečná zastávka lode bola v maďarskom meste Sarospatak. Tu program pokračoval návštevou miestneho hradu a múzea. Po prezretí si všetkých miestností, ktoré boli prístupné pre verejnosť a vypočutí si výkladu v slovenskom jazyku, ktorého sa ujala pani sprievodkyňa, ktorá účastníkov nášho obecného výletu, sprevádzala celý deň, už od nastúpenia na loď, prišiel na rad obed, v reštaurácii blízko hradu. Počiatočné nedorozumenie spôsobené personálom reštaurácie, vyriešila sprievodkyňa. Menu, ktoré si zakúpili naši občania malo totiž obsahovať polievku a hlavné jedlo. Obsluha však polievku nepriniesla, ako náhrada za ňu boli ponúknuté chladené nápoje. Po pár minútach strávených pri jedle, sa už skupinka pozostávajúca z obyvateľov obce Kružno musela ponáhľať naspäť na loď. Tí, ktorí o to mali záujem, si ešte v rýchlosti stihli nakúpiť suveníry, ktoré im budú spomienkou na dnešný deň. Cesta naspäť do obce Viničky ubehla akosi rýchlejšie, ako cesta z Viničiek do Sarospataku. Na lodi došlo aj na sľúbenú ochutnávku vín. Niekoľko minút po 17-tej hodine, už osadenstvo výletu sedelo v autobuse a pripravovalo sa na cestu domov. Úplne poslednou zastávkou bol polhodiný rozchod v nákupnom centre Optima, v Košiciach. Presne o 21:30 v noci, už obec Kružno mala znovu plný počet obyvateľov. Obecný výlet sa skončil...

www.kruzno.sk/fotogaleria/#sam-3151-jpg