Poruchy a výpadky distribúcie elektriny v obci Kružno

13.03.2023 21:12

Od decembra 2022 sa v obci Kružno vyskytujú krátkodobé, neohlásené viacnásobné výpadky dodávok elektrickej energie. Starosta obce Kružno v tejto súvislosti podal podnet na poruchovú službu a následne aj na spoločnosť Stredoslovenská distribučná a.s. Nižšie je zverejnený text samotného podnetu a následná odpoveď Stredoslovenskej distribučnej a.s..

Poruchy a výpadky distribúcie elektriny v obci Kružno - ohlásenie a odpoveď Stredoslovenskej distribučnej a.s..pdf