Prieskum názorov a potrieb občanov obce Kružno - dotazník

02.07.2015 15:22

Vážení obyvatelia obce Kružno. Miestna akčná skupina MALOHONT (MAS), do ktorej patrí aj naša obec, vás prosí o vyplnenie nasledovného dotazníka, zameraného na prieskum vašich názorov a potrieb súvisiacich so životom v obci: https://docs.google.com/forms/d/1omC3EsOJrpC2QVKkat0L9x2F124rNaiSEd8WPN99ltE/viewform?c=0&w=1

Vaše názory pomôžu pracovníkom a členom Miestnej akčnej skupiny MALOHONT pri plánovaní projektov a aktivít potrebných pre rozvoj našej obce a regiónu v najbližších 7 rokoch, ako aj pri získaní podpory na ich realizáciu.