Pripomíname si výročie narodenia spisovateľa Fraňa Kráľa

09.03.2015 19:59

Presne pred 112 rokmi, 9.3.1903, sa v rodine slovenského vysťahovalca v USA narodil slovenský spisovateľ Fraňo Kráľ. Už ako dvojročný sa však s matkou vrátil späť na Slovensko. Študoval v Smrečanoch, Liptovskom Mikuláši a Spišskej Novej Vsi, kde úspešne zmaturoval. Počas štúdia ťažko pracoval, v dôsledku čoho ochorel na týfus a neskôr na tuberkulózu. Svoje prvé verše – Pravda a nový život napísal a publikoval počas svojho liečenia v Tatranských Matliaroch. Najznámejšie dielo, román Cesta zarúbaná, vydaný v roku 1934 napísal v obci Vyšná Slaná, kde pôsobil ako učiteľ. Nachádza sa tu aj jeho pamätná izba a pamätná tabuľa. 

Učiteľské časy Fraňa Kráľa sa spájajú aj s našou obcou Kružno, v ktorej učil pravdepodobne v roku 1928. Traduje sa, že aj jeho prítomnosť napomohla stavbe tunajšej Jubilejnej školy realizovanej Slovenskou ligou. Na jeho počesť sa v Kružne každoročne počas dní obce uskutočňuje Memoriál Fraňa Kráľa (beh obcou), pričom minulý rok sa uskutočnil už jeho XII. ročník. Fraňo Kráľ bol v roku 1953 vymenovaný za národného umelca. Okrem už spomínaného románu Cesta zarúbaná, sú známe aj jeho diela Jano či Čenkovej deti. Umrel vo veku 51 rokov, 3.1.1955 v Bratislave.

Podobizeň Fraňa Kráľa

(ZDROJ OBRÁZKU: files.kniznica-sgzp.webnode.sk/200000254-de27edf21b/FranoKral2.jpg)

Obal knihy Cesta zarúbaná - najznámejšieho diela Fraňa Kráľa 

(ZDROJ OBRÁZKU: antikvariat.vivarista.sk/beletria-poezia-proza-romany-detektivky-bestsellery/1997-kral-frano-cesta-zarubana.html)

Pamätná izba Fraňa Kráľa v obci Vyšná Slaná 

(ZDROJ OBRÁZKU: www.praveorechove.com/gal_open.php?id=4166)

Jubilejná škola v Kružne

Záber z Memoriálu Fraňa Kráľa v obci Kružno (beh obcou)