Rekonštrukcia cesty III. triedy č. III/2773 v pôsobnosti Banskobystrického samosprávneho kraja

13.11.2017 14:51

Koncom októbra sa v našej obci realizovala rekonštrukcia cesty III. triedy č. III/2773 v pôsobnosti Banskobystrického samosprávneho kraja. Cestná komunikácia sa začína ľavou odbočkou z cesty I. triedy č. I/72 v rámci križovatky Čerenčany-Kľačany a končí napojením sa na miestnu komunikáciu smerujúcu do miestnej časti Grošovka. Približne tri kilometre z nej tvoria hlavnú prístupovú cestu do obce Kružno a zvyšný kilometer je hlavnou komunikáciou v rámci obce. Rekonštrukciu realizovala firma Inžinierske stavby Košice (ISK), spôsobom nanášania spojovacieho asfaltového postreku a následne novej asfaltovej zmesi na pôvodný povrch, bez jeho frézovania, pričom celkovo sa zrekonštruovali približne tri kilometre tejto cesty (začínalo sa rekonštrukciou prístupovej cesty do obce a končilo sa cestou prechádzajúcou obcou), vynechaný bol len počiatočný kilometrový úsek vedúci z križovatky Čerenčany-Kľačany cesty I. triedy č. I/72, ktorý bol ešte vo vyhovujúcom stave. Doprava bola počas rekonštrukcie dočasne vedená v jednom jazdnom pruhu a riadená prenosnými dopravnými značkami a dočasnou/prenosnou svetelnou signalizáciou.