Školský rok 2010/2011

11.02.2013 10:38

Školský rok 2010/2011

 

  Počas školského roka 2010/2011 sme s deťmi nacvičili vianočný program, v 2. polroku sme s deťmi  podnikli exkurziu do Rimavskosobotskej hvezdárne, kde deťom poskytli kvalitný a odborný výklad, možnosť pozorovania Slnka, Mesiaca, Venuše a ďalekohľadom pozorovanie dažďových mračien a okolia. Taktiež im pracovníčka hvezdárne premietla pútavé video o planétach, hviezdach, práci astronautov na oveľa odbornejšej úrovni, ako by sme v tejto oblasti vedeli poskytnúť my. Máme za to, že pre deti to bol výlet a ozvláštnenie bežných dní a zároveň si z tejto exkurzie odniesli veľa nových informácií a poznatkov.

   Zorganizovali sme taktiež zábavný karneval spolu s rodičmi, kde deti predviedli krátky program a neskôr sa hrali rôzne zábavné hry s rodičmi, súrodencami.

   Krátko na to sme zabezpečili Zumba lektorku, ktorá im predviedla niekoľko jednoduchších zostáv. Na túto akciu sa deti výnimočne tešili, pretože tam mali aj mamičky, súrodencov, skvelú hudbu a taktiež to pre ne bolo niečo nové a nepoznané. V tento deň sme  privítali aj niekoľko odvážnych žien a dievčat z dediny, ktoré sa tiež dobre zabavili.

   Deň matiek sme oslávili v milej spoločnosti mamičiek a starých mám, pre ktoré si deti pripravili dojemný program plný básní, piesní a scénok s tematikou lásky k matke.

   Deň detí sme oslávili v triede kvôli nepriaznivému počasiu, ale ani dážď nás neodradil od skvelej zábavy plnej smiechu a štafetových, športových a hudobno- pohybových hier.

   Koniec roka sa niesol v duchu lúčenia- na starobný dôchodok odišla pani učiteľka Darina Mišuráková po 8rokoch pôsobenia v našej MŠ a lúčili sme sa aj s predškoláčkou  Martinkou K. Po uložení a vystavení tabla sa deti s rodičmi odviezli na konskú farmu v Rimavskom Brezove, kde im predviedli starostlivosť o kone, ukázali im čistenie, podkúvanie, vysvetlili deťom dôvody zvýšenej starostlivosti o kone, ale aj to, že s koňmi môžeme stráviť aj veľmi príjemné chvíle. Dôkazom toho nás všetkých povozili na koňoch, smeli sme si vyskúšať hrebelcovanie koní, šli sme ku koňom na pastvinu, hladili sme ich. Pre niektoré deti to bol prvý kontakt s tak veľkými zvieratami. Na farme nás pohostili guľášom, opekali sme si špekačky, deti sa smeli voľne pohybovať v areáli, na vystavaných preliezkach a pieskoviskách. V tento deň  sa vynikajúco bavili nielen deti, ale aj dospelí.

   Po oficiálnom ukončení školského roka 2010/2011 sa v interiéri MŠ začali rušné práce- vymaľovali sa všetky miestnosti vrátane kuchyne, umyvární a schodiska. Volili sme veselé pastelové farby, spolu s pomocou šikovných mamičiek sa nám v krátkom čase podarilo do spálne  a triedy na prízemí namaľovať veľkú nástennú fresku, ktorú deti vítali s nadšením a radosťou. Taktiež pod šikovnými rukami vznikali vkusné záclony, poťahy na stoličky a kreslá, pretapetoval sa starší nábytok, a tak získal nový vzhľad a nádych detskosti. Za toto všetko ďakujeme rodičovskej verejnosti, ktorá inde podľa nášho názoru nie je taká ochotná a zriaďovateľovi, ktorý nám túto premenu MŠ umožnil.

 

  Počet zapísaných detí: september 2010-  5 detí

                                       august       2010-  8 detí