Stretnutie seniorov a Mikuláš 2012

13.12.2012 09:15

V piatok 23.11.2012 o 16:00 sa v kultúrnom dome našej obce, pri príležitosti mesiaca úcty k starším, konalo už tradičné stretnutie seniorov. Na začiatku akcie nechýbal príhovor starostu obce, ktorý okrem iného zdôraznil úlohu seniorov v našej spoločnosti a zaželal im aby všetky dni ich života boli naplnené zdravím, šťastím a spokojnosťou. Stretnutie pokračovalo obdaruvávaním tohtoročných jubilantov z radov našich najstarších občanov a zavŕšené bolo kultúrnym programom v podobe vystúpenia heligonkárov z Kokavy nad Rimavicou.

 

Dva týždne po stretnutí seniorov,v sobotu 8.12.2012 prišiel deň určený najmenším. Do našej obce zavítal Mikuláš s anjelom a čertom. Navštívil všetky dobré deti našej obce a za to, že sa celý rok správali vzorne a poslúchali svojich rodičov a najbližších, im daroval Mikulášske balíčky plné sladkostí. Na záver svojej návštevy sľúbil, že ak deti ostanú naďalej vzornými a poslušnými, určite na nich nezabudne ani na budúci rok.


FOTOGALÉRIA Deň seniorov 2012: www.kruzno.sk/fotogaleria/#pb231349-jpg1

FOTOGALÉRIA: Mikuláš 2012: www.kruzno.sk/fotogaleria/#pc081480-upravene-jpg1