Termín zasadnutia obecného zastupiteľstva

14.09.2012 16:08

Termín zasadnutia obecného zastupiteľstva: 21.9.2012 (piatok) o 19:30.