Termín zasadnutia obecného zastupiteľstva

15.02.2011 20:29

Termín zasadnutia obecného zastupiteľstva: piatok 4.3.2011 o 18:00