Termín zasadnutia obecného zastupiteľstva

18.05.2011 13:07

Termín zasadnutia obecného zastupiteľstva: 2.6.2011 ( štvrtok ) o 18:00