Termín zasadnutia obecného zastupiteľstva

02.08.2011 13:45

Termín zasadnutia obecného zastupiteľstva: 24.8.2011 ( streda ) o 18:00