V obci Kružno sa konala akcia Deň Zeme 2018

27.04.2018 09:29

Obec Kružno sa znovu zapojila do každoročnej dobrovoľníckej akcie, konanej pri príležitosti dňa Zeme, organizovanej mikroregiónom Rimava a Rimavica. Počas jej trvania dobrovoľníci čistia verejné priestranstvá svojej obce a jej okolie od odpadu. Akcia sa oficiálne konala v sobotu 21. apríla 2018 v celkovo 10 obciach zmieňovaného mikroregiónu. Naša obec však už dlhodobo začína o deň skôr, z dôvodu, aby sa všetkým záujemcom poskytlo viac času na dobrovoľnícku činnosť. K opatreniu sa pristúpilo po skúsenostiach z minulých rokov, kedy vzhľadom na rozľahlosť obce a jej blízkeho okolia, dobrovoľníci nestihli prejsť celú zamýšľanú trasu. Tento rok sa v obci Kružno zúčastnilo 32 ľudí (čo tvorí takmer 20% zo všetkých zúčastnených v rámci celého mikroregiónu a cca 10% zo všetkých obyvateľov obce Kružno), ktorí spolu vyzbierali približne 50 vriec odpadu (skoro 25% z celkového počtu vyzbieraných vriec v mikroregióne). Zber trval od 9:00 hod. a ukončený bol tesne pred obedom. Poobede starosta obce zúčastneným za odmenu rozdal finančné poukážky do obecného obchodu, pričom v sobotu sa už v Kružne zber nekonal. V tento deň približne o 11:30 hod. prišiel pre dobrovoľníkov z našej obce autobus, ktorý ich spolu s dobrovoľníkmi z ostatných zapojených obcí, odviezol do obce Kociha na občerstvenie v podobe gulášu. Tu absolvovali aj tradičné spoločné fotenie spolu s ostatnými účastníkmi. Po návrate do Kružna boli všetci ľudia z autobusu pozvaní starostom obce do obecnej kaviarne - baru Kružina. Týmto posedením sa aj v našej obci ukončil tohtoročný 11. ročník akcie Dňa Zeme. Odvoz nazbieraných vriec zabezpečila spoločnosť venujúca sa zberom a likvidáciou odpadu.