Verejné vyhlášky a opatrenia Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky

16.03.2020 13:42

Úrad verejného zdravotníctva Slovenskej republiky - verejná vyhláška.pdf 

Úrad verejného zdravotníctva Slovenskej republiky - verejná vyhláška 2.pdf 

Úrad verejného zdravotníctva Slovenskej republiky - opatrenie Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky pri ohrození verejného zdravia.pdf

Úrad verejného zdravotníctva Slovenskej republiky - opatrenie Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky pri ohrození verejného zdravia 2.pdf