Verejný hovor s občanmi - pozvánka

01.07.2015 10:17

Vážení obyvatelia obce Kružno a Mikroregiónu Rimava a Rimavica.

V súčasnosti sa pre náš Mikroregión Rimava a Rimavica, ktorého súčasťou je aj obec Kružno, pripravuje základný strategický dokument pre trvalo udržateľný rozvoj obce - Program hospodárskeho a sociálneho rozvoja, ktorý bude vyjadrením ekonomických a sociálnych záujmov obyvateľov obcí Mikroregiónu Rimava a Rimavica. Programovanie rozvoja sa v súčasnosti nevyhnutne spája aj s pojmom integrácie do Európskeho spoločenstva a s čerpaním zdrojov zo štrukturálnych fondov, ďalších zdrojov spoločenstva, ako aj rôznych iných dostupných zdrojov na národnej, regionálnej a miestnej úrovni.

V tejto súvislosti Vás pozývame na prvé pracovné stretnutie (verejný hovor), ktoré sa uskutoční 1.7.2015 (streda) o 18:00 hod. v kultúrnom dome v Kružne.

Druhou témou stretnutia (verejného hovoru), bude stanovenie termínu a trasy obecného výletu.