Verejný hovor

14.11.2011 16:26

Verejný hovor s občanmi sa uskutoční: 20.11.2011 (nedeľa) o 16:00 v kultúrnom dome Kružno.

Téma: problematika obchodu a pod.