Voľby do orgánov samosprávy obcí 2018 - vymenovanie zapisovateľky miestnej volebnej komisie v obci Kružno

06.09.2018 19:58

Obec Kružno oznamuje, že pre voľby do orgánov samosprávy obcí je zapisovateľom:

Mgr. Ľubomíra Morongová, Kružno 113, t.č.: 0903 973 136.

V obci Kružno sa volí v jednom volebnom obvode 5 /päť/ poslancov.

Adresa na doručovanie oznámení o delegovaní člena a náhradníka do miestnej volebnej komisie:  kruzno.kruzno@gmail.com.