Výberové konanie - riaditeľ/ka MŠ

28.01.2015 15:58

Obec Kružno vyhlasuje výberové konanie na obsadenie miesta riaditeľa/riaditeľky Materskej školy v Kružne.

Bližšie informácie v priloženom súbore.

Výberové konanie MŠ.docx