Výsledky referenda o ochrane rodiny - 7.2.2015 v obci Kružno

09.02.2015 20:05

V sobotu, 7.2.2015, sa na Slovensku konalo referendum o ochrane rodiny, ktoré iniciovala občianska organizácia: Aliancia za rodinu. Ľudia v ňom odpovedali na nasledujúce 3 otázky:

1. „Súhlasíte s tým, aby sa manželstvom nemohlo nazývať žiadne iné spolužitie osôb okrem zväzku medzi jedným mužom a jednou ženou?“

2. „Súhlasíte s tým, aby párom alebo skupinám osôb rovnakého pohlavia nebolo umožnené osvojenie (adopcia) detí a ich následná výchova?“

3. „Súhlasíte s tým, aby školy nemohli vyžadovať účasť detí na vyučovaní v oblasti sexuálneho správania či eutanázie, ak ich rodičia alebo deti samé nesúhlasia s obsahom vyučovania?“

Výsledky referenda o ochrane rodiny – 7.2.2015 v obci Kružno:


Grafické znázornenie výsledkov referenda o ochrane rodiny - 7.2.2015 v obci Kružno: 

Počet platných hlasov spolu: 40

Volebná účasť: 14,48%

V rámci celého Slovenska dosiahla volebná účasť 21,41% (zúčastnilo sa 944.674 občanov, ktorí odovzdali 944.209 hlasovacích lístkov, z toho bolo 6074 neplatných). Referendum nesplnilo zákonom stanovené 50%-né kvórum, teda je neplatné.

Výsledky referenda o ochrane rodiny – 7.2.2015 v obci Kružno.pdf