Vývoz komunálneho odpadu

11.02.2011 14:59

Vývoz komunálneho odpadu sa uskutočňuje každý nepárny týždeň v utorok.