Zasadnutie obecného zastupiteľstva

02.01.2012 11:14

Starosta obce zvoláva zasadnutie obecného zastupiteľstva na 13.1.2012 o 19.30 hod.