Zasadnutie obecného zastupiteľstva

26.02.2012 20:16

Starosta obce zvoláva zasadnutie obecného zastupiteľstva na 2.3.2012 o 18.00 hod.