Zasadnutie obecného zastupiteľstva

10.12.2012 08:50

Starosta obce zvoláva zasadnutie obecného zastupiteľstva na 14.12.2012 (piatok) o 19:30 hod.