Zhodnotenie obecných dní 2011

05.10.2011 11:38

Počas tohtoročných Dní obce Kružno sa uskutočnili súťaže v už tradičných disciplínach, ako: turnaj v stolnom tenise, kartárska súťaž, beh obcou, hry pre deti, korčuliarska súťaž, súťaž v streľbe zo vzduchovky, futbalový a volejbalový turnaj. Ale objavili sa aj nové disciplíny: súťaž v hre Kružno a súťaž v pití piva lyžičkou. Obecné dni sa zakončili v sobotu: 27.8.2011 - tanečnou zábavou, na ktorej hrali Sendrejovci. Budúci rok naša obec oslavuje 90. výročie založenia.

FOTOGALÉRIA: www.kruzno.sk/fotogaleria/