Rekonštrukcia cesty III. triedy č. III/2773 v pôsobnosti Banskobystrického samosprávneho kraja

Stavanie Mája a stavanie Vatry oslobodenia 2017

Dni obce 2016

Deň detí 2016

Deň Zeme 2016

Odovzdávanie hasičského vozidla podpredsedom vlády a ministrom vnútra SR Robertom Kaliňákom - 5.2.2016

Mikuláš 2015

Výstavba obecných studní 2015

Deň úcty k starším 2015

Obecný výlet 2015

70. výročie víťazstva nad fašizmom

Mikuláš 2013

Dni obce 2013

Obecný výlet 2013

MDD 2013

Deň Zeme 2013

<< 1 | 2

Fašiangová zábava 2013

Mikuláš 2012

Stretnutie seniorov 2012

Dni obce 2012 - 90. výročie založenia obce Kružno

Obecný výlet 2012

Deň detí 2012

Mikuláš 2011

Deň úcty k starším 2011

Ples

Výročie víťazstva nad fašizmom