Rekonštrukcia cesty III. triedy č. III/2773 v pôsobnosti Banskobystrického samosprávneho kraja

Stavanie Mája a stavanie Vatry oslobodenia 2017

Dni obce 2016

Deň detí 2016

Deň Zeme 2016

Odovzdávanie hasičského vozidla podpredsedom vlády a ministrom vnútra SR Robertom Kaliňákom - 5.2.2016

Mikuláš 2015

Výstavba obecných studní 2015

Deň úcty k starším 2015

Obecný výlet 2015

70. výročie víťazstva nad fašizmom

Mikuláš 2013

Dni obce 2013

Obecný výlet 2013

MDD 2013

Deň Zeme 2013

Fašiangová zábava 2013

Mikuláš 2012

Stretnutie seniorov 2012

Dni obce 2012 - 90. výročie založenia obce Kružno

Obecný výlet 2012

Deň detí 2012

Mikuláš 2011

Deň úcty k starším 2011

Ples

Výročie víťazstva nad fašizmom