FOTOSPRÁVA: Priebeh výstavby multifunkčného ihriska a domčeku na figúrky a hracej plochy pre hru Kružno

08.10.2013 11:12

Priebeh výstavby multifunkčného ihriska:

 

Priebeh výstavby domčeku na figúrky a hracej plochy pre hru Kružno: