Uskutočnil sa obecný výlet do Nedeci, Čorstýnu, Červeného Kláštora a Nižných Sromoviec

09.08.2017 09:43

Obec Kružno opäť zorganizovala autobusový zájazd, známy pod názvom obecný výlet, ktorý sa tentokrát uskutočnil v sobotu 5. augusta 2017. Cieľom výletu bola hlavne návšteva Poľska. Program zahŕňal prehliadku hradu Nedeca, múzea kočov, plavbu po Čorstýnskej priehrade a prehliadku hradu Čorstýn, prechádzku z Červeného Kláštora po moste cez Dunajec až do obce Nižné Sromovce  a následne spoločnú večeru v Motoreste Salaš u Franka nachádzajúcom sa v Starej Ľubovni. Zraz účastníkov bol o 6:00 hod. pred obecným úradom, odchod autobusu o polhodinu neskôr. Nasledovala prestávka na občerstvenie a pred desiatou hodinou už autobus s občanmi dorazil na slovensko-poľskú hranicu. Mnohí prekročenie územia Slovenska ešte využili na zmenu eur na zloté v zmenárni v hraničnej slovenskej obci Spišská Stará Ves. Hneď za hranicou sa nachádzala obec Nedeca, ktorá bola prvým cieľom výletu. Keby autobus dorazil o 72 rokov skôr, stále by bol na Slovensku. Nedeca bola totiž až do roku 1918 a tiež v rokoch 1939-1945 slovenskou obcou, jej obyvateľstvo tvorili výlučne Slováci. V roku 1918 a opätovne v roku 1945 bola násilne, proti vôli obyvateľov pripojená k Poľsku. Rovnako ako ďalších 26 slovenských obcí na Orave a Spiši, spolu s rozlohou takmer 600 km² a s cca 35 000 Slovákmi. Protesty Slovákov žijúcich na anektovanom území prezident vtedajšieho Česko Slovenska Edvard Beneš ignoroval. Povýšil české záujmy na úkor slovenských a toto slovenské územie obetoval, aby zabránil prípadnému pripojeniu českých území zahrňujúcich mesto Tešínsko, ktoré si Poliaci tiež nárokovali. Po pripojení území došlo k polonizovaniu Slovákov, dokonca aj za podpory pápeža Jána Pavla II.. Občania Kružna teda v niekedy slovenskej Nedeci, v ktorej sa narodil aj žil slovenský herec Michal Dočolomanský, začuli namiesto slovenčiny poľštinu. Po prehliadke hradu Nedeca, v ktorom okrem iného pravdepodobne dolapili aj nášho národného hrdinu Jánošíka, ktorú niektorým mohlo znepríjemniť neposkytnutie sprievodcu a múzea kočov nasledoval krátky voľný program ktorý väčšina využila na nákupy suvenírov  a občerstvenia v množstve stánkoch či prehliadku priehradného múru, na ktorom sa nachádzala aj nevšedná 3D maľba. Po 13:00 hod. sa uskutočnila plánovaná plavba po Čorstýnskej priehrade. Pre občanov Kružna boli pripravené tri malé lode, pričom každá odviezla približne 14 ľudí. Za malú chvíľu už všetci stáli na druhej strane priehrady, v obci Čorstýn, v ktorej navštívili tamojší hrad. Hlavnou atrakciou bol veľkolepý pohľad na Tatry z hradných múrov, možnosť vyrazenia si pamätných mincí, či vžitie sa do pocitov odsúdených, ktorých rozsudok vykonal kat. Podvečer, krátko pred šestnástou hodinou autobus opustil Poľsko a následne zastavil v obci Červený Kláštor. Občania mali možnosť prejsť cez rieku Dunajec po nie tak dávno vybudovanom moste až do obce Nižné Sromovce, nachádzajúcej sa v Poľsku. Krátku prechádzku, na ktorú bolo pre nedostatok času vylčenených len približne 15 minút, im spríjemňovala príroda Pienin, pohľad na pohorie Tri koruny aj Dunajec, známy pltnícvom. Práve plavbu plťou po Dunajci zahŕňal obecný výlet konaný v roku 2004. Nakoniec prišiel rad aj na sľúbenú večeru, ktorá bola rezervovaná v Motoreste Salaš u Franka v Starej Ľubovni. Menu zahŕňalo fazuľovú polievku a kuracie stroganov s ryžou a hranolkami. Polovica autobusu večerala na terase a druhá polovica vo vnútorných priestoroch salaša. Pozdraviť prítomných a popriať im dobrú chuť prišiel aj sám majiteľ salaša, pán Norbert Frank, ktorý nezabudol spomenúť ani na históriu tohto stravovacieho zariadenia. Po večeri nasledovala už len cesta domov, ktorú si niektorí občania spríjemňovali spievaním slovenských ľudových piesní. Obecný výlet sa skončil príchodom do obce Kružno o 20:50 hod.