Voľby do VÚC 2017 - informácie

02.10.2017 09:10

Vol'by do orgánov samosprávnych krajov sa konajú v sobotu 4. novembra 2017 od 7:00 h. do 22:00 h.

Rozhodnutie predsedu NR SR č. 166/2017 Z. z. o vyhlásení volieb do orgánov samosprávnych krajov.pdf

Voľby do orgánov samosprávnych krajov - Informácie pre voliča.pdf

Oznámenie o čase a mieste konania volieb.pdf

Zoznam zaregistrovaných kandidátov pre voľby predsedu Banskobystrického samosprávneho kraja.pdf

Zoznam zaregistrovaných kandidátov pre voľby do zastupiteľstva Banskobystrického samosprávneho kraja pre volebný obvod č. 9 - Rimavská Sobota.pdf