Súčasnosť obce

V súčasnosti Kružno patrí do spoločnosti obcí, ktoré sa združili do Mikroregiónu s názvom Rimava – Rimavica. K obci je pričlenená aj osada Grošovka, vzdialená približne 2 km, ktorá sa začína premieňať na rekreačnú oblasť, pretože v blízkosti okresného mesta ponúka ticho a kľud v príjemnom životnom prostredí. Pre športové vyžitie sú v obci športové ihriská umožňujúce hrať volejbal a futbal,... ako aj parčík, pre šantenie najmladšej generácie, s preliezkami a hojdačkami. V roku 2013 sa v strede obce na mieste pôvodného ihriska vhodného len na hranie futbalu, vybudovalo multifunkčné ihrisko s umelým trávnikom, určené na hranie futbalu, hádzanej, tenisu, volejbalu, basketbalu, nohejbalu, floorballu, či bedmintonu. V strede obce sa tiež nachádza veľký hrací plán a domček na figúrky, pre potreby hrania netradičnej hry Kružno. Tieto priestranstvá sú naplno využívané počas športových dní, ktoré sú súčasťou každoročných dní obce, ale aj počas ostatných dní v roku. Pre turistov je Kružno zaujímavé hlavne svojim netradičným spôsobom zástavby s veľkými rozostupmi medzi rodinnými domami / z čoho vyplýva množstvo zelene / a možnosťou prejazdu lesnými, či polnými cestičkami do susedných obcí, ako sú: Sušany, Selce, Veľké Teriakovce, Hrachovo- Svetlá, Ožďany, osada Mlynárka, či samotná Rim. Sobota. Táto skutočnosť v poslednom čase čím ďalej, tým viac priťahuje cykloturistov.

 

          Preliezky                    Nová autobusová zastávka              Značenie cyklotrasy    

    Multifunkčné ihrisko            Priestor pre hru Kružno                  Obecný úrad