Problematika obchodu

15.01.2012 15:46
Aj na základe výsledkov poslaneckého prieskumu ohľadne problematiky obchodu  poslanci zastupiteľstva schválili zriadenie obchodu v obecných priestoroch. Konkrétne v miestnosti skladu. Výsledky prieskumu boli nasledovné:
za obecné priestory: 40 domácností
za odkúpenie budovy obchodu 9 domácností
za akékoľvek riešenie 6 domácností.
Spolu sa vyjadrilo : 55 domácností.