Výmena parkiet v kultúrnom dome

06.03.2017 10:54

Koncom februára 2017 sa začalo s výmenou poškodených parkiet v kultúrnom dome, ktoré boli zničené vplyvom času, ale aj napadnuté drevokaznými škodcami. Obci Kružno sa na tento projekt podarilo získať finančné prostriedky z Ministerstva financií Slovenskej republiky, časť bola dofinancovaná z obecného rozpočtu. Výmena začala vytrhaním starých parkiet, pokračovala prípravnými prácami, kladením nových parkiet, vybrúsením a ukončená bola natieraním celého nového povrchu. Rekonštrukčné práce boli dokončené 6. marca 2017 a prvou akciou konanou už na novej podlahe bola oslava narodenín pána Krkošku, uskutočnená v sobotu 11. marca 2017.