Zasadnutie obecného zastupiteľstva

25.02.2013 11:22

Starosta obce zvoláva zasadnutie obecného zastupiteľstva na 8.3.2013 (piatok) o 19:30 hod.