Zasadnutie obecného zastupiteľstva

07.06.2012 12:33

Starosta obce zvoláva zasadnutie obecného zastupiteľstva na 12.6.2012 (utorok) o 18.00 hod.