DHZ Kružno

 V obci aktívne pôsobí dobrovoľný hasičský zbor, ktorý pozostáva z družstiev: mužov, žien a detí.

Družstvá mužov a žien sa každoročne zúčastňujú obvodných kôl pripravenosti, z ktorých často postupujú do okresného kola.

Na základe dobrých výsledkov sa zúčastňujú aj súťaže o Gemerský pohár, kde sa stretávajú najlepšie družstvá z okresov Rožňava , Revúca a Rimavská Sobota.

Nezaháľajú ani mladší hasiči, ktorí po vzore starších obsadzujú popredné miesta v žiackej súťaži Plameň.  Táto súťaž sa  každoročne koná vo Veľkých Teriakovciach.

V posledných rokoch sa hasiči zúčastňujú aj obecných pohárových súťaží. Aj v Kružne sa už konali dve pohárové súťaže: Memoriál Jozefa Porubjaka.

Za pravidelné úspešné umiestnenie všetky družstvá dostávajú cenné trofeje a diplomy.

 

Viac info na: www.dhzkruzno.webnode.sk