Deň Zeme je za nami!

23.04.2011 15:46

Rovnako ako po ostatné roky, aj tento rok sa dobrovoľníci z našej obce, spolu s ostatnými dobrovoľníkmi z regiónu MAS Malohont stretli, aby sa podieľali na vyčistení prírody od odpadkov. V sobotu - 9.4.2011 sa uskutočnil  4. ročník Dňa Zeme / 4. ročník dobrovoľníckej akcie pod názvom: Vyčistime si región, ktorá sa konala pri príležitosti Dňa Zeme /. Zraz pre našich občanov bol o 8:00 pred obecným úradom Kružno. Po zídení dobrovoľníkov nasledoval samotný zber odpadkov a ich následné nakladanie na nákladné auto. Napokon sa všetci zúčastnení zišli v obci Kociha, kde ich čakalo občerstvenie a guľáš. Podobná akcia by sa mala konať opäť aj na budúci rok.