Kružno navštívil Mikuláš so sprievodom

10.01.2016 16:01

Aj tento rok Mikuláš so sprievodom obdaroval všetky dobré deti z našej obce. Odmenou za ich vzorné správanie a poslušnosť voči rodičom, súrodencom, rodine a pani učiteľkám v škôlke, prípadne v škole, im bol mikulášsky balíček, v ktorom našli sladkosti pre potešenie a pre zdravie ovocie. Mikuláš na záver vyslovil prianie, aby vzorné deti ostali aj naďalej vzornými a svojou svedomitosťou zároveň prispeli aj k zlepšeniu svojich neposlušných rovesníkov.