Deň obce

Každý rok koncom augusta sa koná oslava vzniku obce spojená so športovým dňom.

V tento deň prebieha v obci mnoho súťaží ako: Beh obcou – memoriál Fraňa Kráľa, súťaž v stolnom tenise, šachový turnaj, kartárska súťaž, súťaž v streľbe zo vzduchovky, súťaž vo volejbale, futbalový zápas a detské súťaže. V týchto súťažiach majú občania možnosť zmerať si svoje sily a tí najlepší sú aj odmenení počas slávnostného vyhodnotenia súťaží, ktoré sa koná vo večerných hodinách v kultúrnom dome. Po odovzdaní všetkých cien starostom obce sa pokračuje v oslavách tanečnou zábavou.

Okrem spomínaného výročia obce sa v Kružne konajú aj iné akcie.Začiatkom augusta majú občania možnosť zúčastniť sa obecného výletu.

Počas roka sa organizujú rôzne zábavy, uskutočňuje sa deň detí a raz za rok navštívi obec cirkusové varieté.