Kostol

 

Nový Rímsko-katolícky kostol začali občania stavať v letných mesiacoch roku 2003. V tomto čase poctil obec Kružno svojou prítomnosťou aj biskup rožňavskej diecézy - Mons. Eduard Kojnok, ktorý posvätil základný kameň. V roku 2004 občania pokročili vo výstavbe do fázy, ktorá sa ukončila položením krytiny a osadením okien. 7. októbra 2006 sa konala dlhoočakávaná udalosť, pri ktorej bol Mons. Eduardom Kojnokom – rožňavským biskupom náš nový kostol posvätený Najsvätejšiemu srdcu Panny Márie. Svojou návštevou obec poctilo mnoho známych a blízkych osobností z rodinných i spoločenských kruhov. Možno povedať , že táto udalosť sa zaradila medzi najväčšie v histórii obce, veď svojpomocne za krátky čas postaviť takúto budovu si vyžadovalo nemálo obetí zúčastnených aktívnych občanov a darcov. Na počesť tohto sviatku starosta obce Pavel Černák odovzdal pamätnú plaketu  otcovi biskupovi a ďakovnú plaketu najoddanejšiemu občanovi tejto stavby Jánovi Kortišovi. Od tejto doby kostol, ktorý je postavený v centre obce  víta každého kto vstupuje do obce, pretože situačné usporiadanie kostola a hlavnej ulice je riešené tak, akoby hlavná ulica viedla do vstupných dverí kostola.

 

Sväté omše sa v kostole uskutočňujú spravidla každú nedeľu o 9:15 hod., každý prvý v piatok mesiaci o 17:00 hod. a počas sviatočných dní v časoch určených kňazom.

 

                   

Okenná vitráž                                                            Pohľad na oltár